زمان دقیق پرداخت و واریز یارانه دی ۹۲

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

زمان دقیق پرداخت و واریز یارانه دی ۹۲

یارانه دی 92 ,زمان یارانه دی 92 , زمان واریز یارانه دی 92 ,زمان پرداخت یارانه دی 92 ,زمان دقیق پرداخت یارانه دی 92 , زمان دقیق واریز یارانه دی 92 , یارانه دی 92 کی پرداخت میشود؟ , یارانه دی 92 کی واریز میشود؟, یارانه دی ماه 92 ,واریز یارانه دی 92 ,میزان یارانه دی 92 , یارانه نقدی دی 92 , زمان واریز یارانه نقدی دی 92

یارانه دی ۹۲

 

طبق اعلام قبلی یارانه دی ۹۲ این ماه نیز مانند گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که در مجموع در هر ماه هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان را برای دولت به همراه دارد.

زمان واریز یارانه  دی ۹۲  : یارانه پرداختی این ماه ۲۳ دی ماه (بیست و سوم ) ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار ریخته می شود . میزان پرداختی یارانه ها تا آخر امسال هیچ تغییری نخواهد کرد و دور دوم هدفمندی یارانه ها امسال اجرایی نخواهد شد .

 

زمان دقیق پرداخت و واریز یارانه اسفند ۹۲

 

Related Posts

ارسال نظر