امازینگ / گالری عکس / عکس های عاشقانه / مجموعه شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه به همراه عکس مرتبط

مجموعه شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه به همراه عکس مرتبط

مجموعه شعرهای کوتاه عاشقانه به همراه عکس مرتبط

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

با ما همراه باشید با پستی زیبا و دیدنی از شعر های کوتاه عاشقانه

بهمراه عکس های دیدنی و مرتبط امیدوارم لذت ببرید.

عکس نوشته

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش …!

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

قاصد زبرم رفت که آرد خبر از یار

باز آمد و اکنون خبر از خویش ندارد

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

〰❤ اشعار کوتاه عاشقانه ❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

عکس نوشته عاشقانه

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه زیبا

شعر عاشقانه زیبا , شعر زیبای عاشقانه , شعر عاشقانه سوزناک

شباهت تو و من هر چه بود ثابت کرد
که فصل مشترک عشق و عقل، تنهایی‌ست

[divider2]

کاش چون برگ خزان رقص مرا
نیمه شب ماه تماشا می کرد
در دل باغچهٔ خانهٔ تو
شور من
وِلوِله برپا می کرد…

[divider2]

خرم آن عاشق، که بیند آشکار
بامدادان طلعت نیکوی تو
فرخ آن بی‌دل، که یابد هر سحر
از گل گلزار عالم بوی تو

[divider2]

هرجا هوا مطابق میلت نشد برو . . .
فرق تو با درخت همین پایِ رفتن است

[divider2]

در چشم پاک بین نبُوَد رسم امتیاز
در آفتاب، سایه شاه و گدا یکی است..

[divider2]

حسرت رویت هلاکم کرد از بهر خدا
روی بنما و دل درمانده ای را شاد کن

اشعار عاشقانه کوتاه

مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر
بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

[divider2]

عاشق به ‌خواب تن ندهد جز به ‌خوابِ مرگ
وآن هم بدین امید که بیند جمـال دوست…

[divider2]

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالمش از من نتوانند خرید…

[divider2]

چقدر چون همگان، مثل دیگران باشم
به جای عشق، به دنبال آب و نان باشم

اگر پرنده مرا آفریده اند چرا
قفس بسازم و در بند آشیان باشم

[divider2]

از دست دیگران به کناری گریختم
از دست خویشتن به کجا میتوان گریخت؟

[divider2]

بیدار نشستم که غمت را چو چراغی
از شب بستانم به سحر بسپرم امشب

[divider2]

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

رودکی

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

بادکنکِ من،

تابِ نفسی را که به آن داده ام ندارد…

ببین چگونه سر به هر کجا میزند

که تهی شود از اندوه…

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

〰❤ شعر کوتاه عاشقانه زیبا ❤〰

عکس عاشقانه

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

〰❤ شعرهای عاشقانه کوتاه ❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

آبان هوایش غرق دلتنگیست
عطرِ تو را در مشتِ خود دارد

فهمیده خیلی دوستت دارم
هِی پشت هم با عشق میبارد

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

میان شیشه و سنگ است خصمی دیرین

دل مرا و ترا چون توان به هم پیوست ؟

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

دیده را فایده آنست که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

آخرین برگ سفرنامه ی باران

این است

که زمین چرکین است

〰❤ ➖ a m a z i n g . i r ➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

عکس های عاشقانه

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

هوا به سردیِ مشهد،تبم به داغی سیلی

صدای مضحکِ باران و شادمهر عقیلی

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

اگر باغم برن بر چیدن گل

گلی همرنگ و هم بوی تو خواهم

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

گفتی ز ناز ، بیش مرنجان مرا، برو …..

آن گفتنت که

بیش مرنجانم آرزوست ….

〰❤➖ شعر کوتاه عاشقانه ➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

باران

نام دیگر تو بود.

به شهر که می آمدی

هوا پر می شد از بوی خوش

خیابانها،

از ازدحام نگاه ها و ماشین ها !

متن عاشقانه
〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

دلم گرفته، تر از ابرهای آبانم

دلم گرفته، از این بیشتر نمیدانم!

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

سهمم از وصل تو کم نیست،همین دیشب بود

روی یک کاغذِ تر ، بوسه زدم نامت را

〰❤➖ شعر های کوتاه عاشقانه ➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

درخت که می شوم
تو پائیزی !

کشتی که می شوم
تو بی نهایت طوفانها !

تفنگت را بردار
و راحت حرفت را بزن !

〰❤➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤〰

شعر عاشقانه , عکس عاشقانه , شعر کوتاه عاشقانه , شعر عاشقانه زیبا

حرف رفتن تا زدی باران گرفت

اشک تهران را درآوردی …نرو

〰❤ شعر های کوتاه عاشقانه ❤〰

عکس عاشقانه

۲ دیدگاه‌ها

  1. خیلی خوب بودن. هم عکسا هم تکست ها. دستتون درد نکنه واقعا 🙂

  2. خوشم نیومد…
    یه عکس پرو فایل می خواستم که غمگین نباشه و آموزنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *