امازینگ / اس ام اس جدید / اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲

اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲

اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲

اس ام اس فلسفی ابان 92 ,پیامک  فلسفی ,اسمس فلسفی ,اس فلسفی ابان 92

در این پست اس ام اس و پیامک های فلسفی عرفانی و جملات بزرگان رو اماده کردیم

Amazing.ir

**** اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲ ****

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت

شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد

**** اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲ ****

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام

پابند تو و اسیر دامت شده ام

گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست

طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

——————————————————

دوست داشتن امروزم

دنباله ی ستاره ی چشم هایت است

که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی !

**** اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲ ****

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که

درب را باز نمی کنم

حتی برای تو که سال ها منتظر در زدنت بودم

**** اس ام اس فلسفی جدید آبان ۹۲ ****

گفت مجنون گر همه روی زمین

هر زمان بر من کنندی آفرین

من نخواهم آفرین هیچ کس

مدح من دشنام لیلی باد و بس

**** اس ام اس فلسفی و ادبی جدید آبان ۹۲ ****

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد

اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

**** اس ام اس فلسفی و ادبی جدید آبان ۹۲ ****

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند

و آنان که محبتها و دوستی ها را بر قلبشان برافراشتند

همیشه به یاد می مانند

**** اس ام اس فلسفی و عاطفی جدید آبان ۹۲ ****

از درد و دلت فقط درد سهم من شد

و دلت سهم دیگری

**** اس ام اس فلسفی و عاطفی جدید آبان ۹۲ ****

ما هر چه دویدیم به مقصد نرسیدیم

از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم

**** اس ام اس فلسفی و عاطفی جدید آبان ۹۲ ****

زمستان است و هوا پر شده

از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام

کاش پنجره ات باز باشد

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

اُرد بزرگ

آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز

مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد

براستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

نادر شاه افشار

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند

و از مردم کشورم بردگانی زبون

سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است

سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

اُرد بزرگ

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود

ولی رو به پویش و پیشرفت است

گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد

ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیش خواسته در کیهان هستیم

که پیشرفت را در نهاد خود دارد

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

بزرگمهر

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

فردریش نیچه

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

سولون

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

لوسیا

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است

اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

بزرگمهر

آن کس که به آموختن کوشاتر

و گوشش به دانش نیوشاتر است

امیدوارترین کسان است

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

نیچه

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد

بشر را از این نظر می توان دوست داشت

که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

اُرد بزرگ

تنها مادر و پدر خواست های فرزند

را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند

بزرگمهر

خرد در پیکار با دیوان

برنده ترین سلاح ها  است

در برابر شمشیر تیز دیو

خرد جوش است و جان بدان روشن

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

نادر شاه افشار

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران

زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

جبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است

در درون شماست و هر آنچه درون شماست

در خلقت است

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

دوکلوس

جوانی صندوق در بسته ای است

که فقط پیران می دانند درون آن چیست

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

اُرد بزرگ

شورش های آدمیان

با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود

به سامانه درست خویش باز می گردد

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

کانت

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن»

————————– اس ام اس فلسفی —————————-

جبران خلیل جبران

آرامش گهواره ای ست

بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

اُرد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است

بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

کارول‌ بیکر

مطیع‌ مرد باشید تا شما را بپرستد

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

جان اشتنبک

بزرگترین امید آن است

که امید را به قصد کشت کتک بزنیم

**** اس ام اس فلسفی از بزرگان جدید آبان ۹۲ ****

چارلز کیترنیک

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد

نصفش حل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.