امازینگ / اس ام اس جدید / اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲
اس ,ام ,اس, غمگین, و, فاز, سنگین, آبان ,۹۲

اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان 92


مردم اینجا چقدر مهربانند

دیدند کفش ندارم

برایم پاپوش درست کردند


اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


تمام عکاس خانه های این شهر را به دنبال یک عکس قدی

شاید هم تمام رخ از عشق گشته ام

فتوشاپ بیداد می کند این روزهااس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


اگه فروختمت ناراحت نشو

چون هر کسی از یه راهی نون در میاره

ما هم از گل فروشیاس ام اس فوق العاده سنگین
SMS Foqolade Sanginخرابه های دلم از تمام خانه های جهان قشنگتر است

چون یاد تو در آن ساکن استاس ام اس فوق العاده سنگین
SMS Foqolade Sangin


بعد بغل کردنت لباسم بوی تو را می دهد

همه ی عطرها از تو بوی خوش می گیرنداس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


عشق و محبت ردپای خدا در زندگیست

امیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشداس ام اس فوق العاده سنگین
SMS Foqolade Sangin


شال گردن گرمم را به گردن سرد احساساتت بینداز

تحمل این همه سردی احساس سخت استاس ام اس فوق العاده سنگین
SMS Foqolade Sangin


ماهی تو ، که بر بام شکوه آمده است

آیینه ز دست تو به ستوه آمده است

خورشید اگر گرم تماشای تو نیست

دلگیر نشو ، ز پشت کوه آمده استاس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

هنوز دلخوشم به خدانگهدارش

اگر نمی خواست برگردد

اصراری نبود که خدا مرا نگه دارداس ام اس فوق العاده سنگین
SMS Foqolade Sangin


آفتاب که میتابد پرنده که می خواند

و نسیم که می وزد

با خودم می گویم حتما حال تو خوب است

که جهان این همه زیباستاس ام اس فوق العاده سنگین
SMS Foqolade Sanginصدای باران زیباترین ترانه خداست

که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند

نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیماس ام اس سنگین فاز بالا
SMS Sangin Faz Bala


روزگاری بیدی را شکستند

به نامردی تبر بر ریشه اش بستند

ولی افسوس همانهایی شکستند

که رورزی زیر سایه اش می نشستنداس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


هر که گردد پاک طینت محرم دل ها شود

هر که در خون صاف گردد قابل مینا شود

از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت

هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شوداس ام اس سنگین فاز بالا
SMS Sangin Faz Balaبی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شوداس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی

بدان که روشنیاس ام اس سنگین فاز بالا
SMS Sangin Faz Bala


دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن

زیرا بدین وسیله دست کم حیثیت و پرستیژت

دست نخورده باقی خواهد مانداس ام اس سنگین فاز بالا
SMS Sangin Faz Bala


خوشی با خوبی فرق دارد

بخاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها باید گذشت


اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


باید تلاش کنیم

میان بودن و نبودن مان تفاوتی باشداس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲


همیشه فکر می کردم پشت دیوارهای بلند

آدم های بزرگ زندگی می کنند

ولی حالا می دانم که بلندی دیوارها به خاطر کوچکی آدم هاستاس ام اس سنگین فاز بالا
SMS Sangin Faz Bala


جاده ی زندگی نباید صاف و مستقیم باشد خوابمان می گیرد

دست اندازها نعمتنداس ام اس سنگین فاز بالا


همه بـدهی هایم را هم که صاف کنم

بــه دل خــود مدیون می مانم

برای تمام دلم می خواست های بی جواب مانده اشاس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

در زمانه ای که دروغ و واقعیت دستشان در یه کاسه است

چگونه می توان عاشقانه های واقعی را پیدا کرد ؟

دلم عاشقانه می خواهد


اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

بغض ها را گاهى باید قورت داد

عاشقانه ها را از پنجره تف کرد

و درها را به روى همه بست

گاهى هیچ کس ارزش دچار شدن را ندارد …اس ام اس سنگین فلسفی
SMS Sangin Falsafiاگر حرف وزن نداره

پس چه جوری کمر آدم رو می شکنه ؟اس ام اس سنگین فلسفی
SMS Sangin Falsafi


زیادی که خودتو دست پایین بگیری

می افتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش


اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

وقتی عشق واقعی وجود نداره

بهتره آدم عاشقانه هاشو چال کنه

یه دست سیمانم روش بکشه

که اگر خودش هم خواست

دیگه نتونه وارد بازی یه عشق دروغی شهاس ام اس سنگین فلسفی
SMS Sangin Falsafi


ﺟﻨﮕﻞ فقط دیدنی نیست

ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ

ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ


اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

آن گاه که در کنار تو بود

فرشته اش می خواندی

حالا که در کنار دیگریست  فـ ـ ـاحـ ـ ـ ـشـ ــ ـه

تف به تو


اس ام اس غمگین و فاز سنگین آبان ۹۲

از روی کینه نیست اگر خنجر به قلبت می زنند

این مردمان به شرط چاقو دل می برنداس ام اس سنگین فلسفی
SMS Sangin Falsafi


در این زمانه

آدم ها حتی حوصله ندارند

به حرف های سر زبانی یکدیگر گوش دهند

چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح  تو را بخوانند

در واژه نامـه ی مجـازی

bisms.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.