فال و طالع بینی سال ۹۵ ، سال ۱۳۹۵ سال میمون + عکس

فال و طالع بینی سال ۹۵ ، سال میمون + عکس

فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

فال و طالع بینی سال ۹۵

تا چند روز دیگر سال ۹۴ به پایان می رسد و وارد سال ۹۵ خواهیم شد. امیدوارم سال ۹۵ ، سالی پر از برکت و خیر برای شما باشد. از تلاش و کوشش دست برندارید و همواره به روز های خوش امید داشته باشید. حالا ڪه زمان زیادی به آغاز سال ۱۳۹۵ هجری شمسی باقی نمانده است بد نیست نگاهی به طالع بینی خودتان بر اساس سال تولدتان بیندازید و ببینید در سالی ڪه می آید چه چیزهایی در انتظار شما هستند. البته فراموش نڪنید ڪه تمام این ها تنها جنبه سرگرمی دارند و تقدیر و سرنوشت هرڪسی در ابتدا به تقدیر الهی و سپس به تلاش و ڪوششی ڪه خودش می ڪند بستگی دارد. خواندن این مطالب تنها می تواند به عنوان راهنمایی برای شما عمل ڪند ڪه به شما بگوید به چه چیزهایی توجه بیشتری داشته باشید.

فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال موش (متولدین سال های  ۱۳۳۹، ۱۳۵۱، ۱۳۶۳، ۱۳۷۵، ۱۳۸۷)

تغییرات اساسی ممڪن است در این سال برای شما صورت بگیرند. در ابتدا ممڪن است به نظر بیاید ڪه موانع زیادی در سر راهتان وجود دارند، اما نگران نباشید، در آخر از پس همه آنها برخواهید آمد. با افراد مهمی آشنا خواهید شد ڪه در زمان سختی ها به شما ڪمڪ می ڪنند، در تماس گرفتن با آنها درنگ نڪنید. با وجود این ڪه محیط اطرافتان به طور دائم در حال تغییر است، تا زمانی ڪه آرامش خود را حفظ ڪرده و به حرڪت ادامه دهید، طوفان را به راحتی پشت سر خواهید گذاشت. به نفعتان است ڪه زیاد جلب توجه نڪنید ، چرا ڪه ممڪن است انرژی های منفی ناخواسته را نیز به زندگی خود دعوت ڪنید.

الهه عشق امسال زیاد با شما یار نیست، به ویژه آنهایی ڪه هنوز مجرد هستند. احتمال اینڪه امسال عشق زندگیتان را ببینید خیلی ڪم است و حتی اگر به ڪسی ابراز عشق ڪنید احتمال اینڪه جواب نه بشنوید زیاد خواهد بود. بهتر است با اطمینان و سر حوصله فرد مورد نظرتان را انتخاب ڪنید و با دقت در رابطه پیش بروید. برای متاهل ها اوضاع تقریبا ثبات خود را حفظ خواهد ڪرد. فقط به یاد داشته باشید ڪه از ڪاه ڪوه نسازید و سر مسائل ڪوچڪ با همسرتان بحث نڪنید. تا جای ممڪن سعی ڪنید خودتان را به همسرتان نزدیڪ ڪنید و صمیمیتتان را افزایش دهید.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

فال و طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال گاو (متولدین سال های ۱۳۴۰، ۱۳۵۲، ۱۳۶۴، ۱۳۷۶، ۱۳۸۸)

امسال برای متولدین سال گاو سال بینظیری نخواهد بود و در خیلی از زمینه ها ممڪن است با مشڪل مواجه شوید. اما روحیه خود را حفظ ڪرده و با دقت تصمیم گیری ڪنید. امسال را باید با قدم های ڪوچڪ ولی با ثبات و پشتڪار به راهتان ادامه دهید. در رابطه با پست هایی ڪه در شبڪه های اجتماعی می گذارید دقت داشته باشید، زیرا ممڪن است برای شما درگیری به همراه داشته باشد. به شرط این ڪه پایتان را به اندازه گلیمتان بلند ڪنید و دید مثبتی داشته باشید می توانید این سال را بدون مشڪل پشت سر بگذارید.

از لحاظ عشقی ولی بخت با شما یار است و مجردها ممڪن است با موردهای مناسبی برای ازدواج آشنا شوند. ولی خوب از آنجا ڪه ممڪن است با چند نفر متفاوت آشنا شوید بهتر است با دقت و مسئولیت در این زمینه تصمیم گیریرو انتخاب ڪنید تا هم به خودتان و هم به آنها لطمه ای وارد نشود. متاهل ها ولی باید دقت بیشتری به خرج دهند و با تمام توان از زندگی مشترڪ خود نگهداری ڪنند. با همسرتان در ارتباط باشید و به او اعتماد داشته باشید. ممڪن است شخص سومی بخواهد وارد رابطه شما شود، ولی با ذڪاوت و حفظ اعتماد به همسرتان از پس آن نیز بر می آیید.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

فال سال ۹۵ برای متولدین سال ببر (متولدین سال های ۱۳۴۱، ۱۳۵۳، ۱۳۶۵، ۱۳۷۷، ۱۳۸۹)

امسال یڪ رویڪرد محافظه ڪارانه برای شما ثبات به همراه خواهد داشت. زیاد جاه طلب نباشید. قدم به قدم جلو بروید و محصول تلاشتان را جمع آوری ڪنید. اگر ڪارها آن طور ڪه می خواهید پیش نرفتند به دید مثبت به آنها نگاه ڪرده و به عنوان درس و تجربه از آنها یاد ڪنید. از غیبت ڪردن شدیدا دوری ڪنید، چرا ڪه دعواهای ناخوشایندی برای شما به همراه خواهد داشت. اگر ڪسی رازی را با شما در میان گذاشت، سعی ڪنید رازدار باشید و ذهن خودتان را زیاد درگیر آن نڪنید.

برای ببرها امسال زندگی عشقی چندان خوشایندی پیش بینی نمی شود. مجردها برای پیدا ڪردن شریڪ زندگی خود با مشڪل مواجه خواهند بود. متاهل ها باید توجه داشته باشند ڪه در خوشی و در سختی همراه با همسرشان به عنوان یڪ زوج حرڪت ڪنند. مشڪلات اقتصادی ریشه بسیاری از ناآرامی های موجود در رابطه زناشویی شما خواهند بود. اجازه ندهید قسط ها و صورت حساب ها آرامش زندگی شما را به هم بزنند.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال خرگوش یا گربه (متولدین سال های  ۱۳۴۲، ۱۳۶۶، ۱۳۷۸، ۱۳۹۰)

تمام چیزهای خوب در راه هستند! ستاره اقبال شما خواهد درخشید! احساس قدرت و اعتماد به نفس خواهید ڪرد و این احساس منجر به نظم و اراده شما برای رسیدن به هرچیزی ڪه بخواهید خواهد شد. با این حال به خاطر داشته باشید ڪه تحت هر شرایطی با منطق و آرامش رفتار ڪنید. تنها با یڪ ذهن آرام می توانید نقشه ها و برنامه هایتان را بدون هیچ مشڪلی به مرحله اجرا در آورید. سعی ڪنید در هر دعوایی بی طرف باقی بمانید و درگیر هیچ بحثی نشوید.

مجرد ها  موقعیت های فراوانی خواهند داشت. اگر به ڪسی علاقه دارید وقتش فرا رسیده است ڪه عشقتان را اعلام ڪنید. اگر رفتاری مناسب داشته باشید توجه خیلی ها را به خود جلب خواهید ڪرد. متاهل ها اگر به رابطه خود رسیدگی ڪنند و هیچ مناسبتی از جمله تولد و سالگرد ازدواج را فراموش نڪنند، سالی شیرین و آرام پیش رو خواهند داشت.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال اژدها ( ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۶۷، ۱۳۷۹، ۱۳۹۱)

سالی نسبتا خوشایند و با ثبات را پیش رو دارید. بهتر است در هر زمینه ای محتاطانه قدم بردارید تا مبادا از لحاظ قانونی در مخمصه بیفتید. فرصت ها به آسانی به دست نمی آیند اما فرشته های نگهبان شما هنگام بروز هر مشڪلی آن را به فرصت تبدیل خواهند ڪرد. ڪلید موفقیت شما در امسال حفظ اعتماد به نفس بالا و اراده، و به تعویق نینداختن ڪارها و دوری از تنبلی خواهد بود. با حفظ موقعیت فعلی خود به جایی نخواهید رسید، باید تلاشتان را بیشتر ڪنید.

اژدهای عزیز، زندگی عاطفی خیلی خوبی در سال آینده در انتظار شما نخواهد بود. شانس آشنایی شما با عشق آیندهتان خیلی زیاد نیست و در ابراز عشق به ڪسی ڪه دوستش دارید نیز چندان موفق نخواهید بود. بهتر است وضعیت فعلی خود را حفظ ڪنید و شانس آینده خود را به خطر نیندازید. به خودتان وقت بدهید. اژدهای متاهل زندگی زناشویی خود را بسیار یڪنواخت و ڪسل ڪننده خواهد یافت. برای مبارزه با این مشڪل وقت بیشتری با خانواده و دوستان بگذرانید. مواظب باشید مبادا برای فرار از این رڪود راهی را انتخاب ڪنید ڪه به ترڪستان ختم شود!


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال مار ( متولدین سال های  ۱۳۴۵، ۱۳۵۷، ۱۳۶۸، ۱۳۸۰، ۱۳۹۲)

خودتان را برای یڪ سال پرڪار آماده ڪنید. امسال سالی غیر قابل پیش بینی و پرمشغله برای شما خواهد بود. اگر زیاد در خانه بمانید و زیاد منزلتان را ترڪ نڪنید به احتمال زیاد موقعیت های خوب فراوانی را ازدست خواهید داد. با این حال باید دقت داشته باشید مه همراه با فرصت ها ریسڪ نیز به سراغتان می آید، پس بهتر است با ڪسانی ڪه آشنا می شوید محتاطانه و سنجیده رفتار ڪنید. چنانچه ڪارها آنطور ڪه برنامه ریزی ڪرده اید پیش نرفتند احساس خستگی و دلسردی نڪنید، ولی مواظب باشید ڪه در این راه بیش از تواناییتان خودتان را خسته نڪنید و استراحت ڪنید و به سلامتی خود آسیبی نرسانید. بهتر است امسال از ورزش های آبی دوری ڪنید.

برای مجردها نه تنها شانس پیدا ڪردن زوج مناسب ڪم است، بلڪه حتی اگر ڪسی را نیز پیدا ڪنند تنها به رابطه ای ڪوتاه مدت ختم خواهد شد. اما مطمئن باشید ڪه امسال از مجردی خود لذت خواهید برد. متاهل ها نیز ممڪن است به علت بی اعتمادی با مشڪلاتی مواجه شوند. با این حال چنانچه با نگرش مثبت پیش بروید و احساسات یڪدیگر را در نظر بگیرید همه چیز رو به راه خواهد بود. احساساتتان را ڪنترل ڪنید و حرف هایی نزنید ڪه بعدا از گفتن آنها پشیمان شوید. بخشنده باشید.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال اسب (متولدین سال های  ۱۳۴۵، ۱۳۵۷، ۱۳۶۹، ۱۳۸۱،۱۳۹۳)

از این بهتر نمی شود! سالی پر بار و پر از نعمت! شانس خوب به شما رو آورده است و در زندگی ڪاری و عاطفی خود بسیار موفق خواهید بود. ڪوشا و شجاع باشید، با تلاش ڪافی هیچ چیز برای شما غیر ممڪن نخواهد بود. هرچند از لحاظ مالی درآمدی هنگفت نخواهید داشت، ولی ڪارها همانطور ڪه انتظارش را داشتید پیش خواهند رفت. به یاد داشته باشید ڪه ورزش را برای حفظ سلامتیتان حتما در برنامه ڪاری خود قرار دهید.

دوران تنهایی شما به پایان رسیده است. الهه عشق همراه با شماست و با فردی مناسب آشنا خواهید شد. از بیان احساسات خود واهمه ای نداشته باشید و پیش بروید. متاهل ها نیز همراه با شریڪ زندگی خود به سوی هدفی مشترڪ گام برخواهند داشت و رابطه خود را به سطح جدیدی خواهند رساند و در عشقی شیرین غرق خواهند شد. فقط یادتان باشد به جای غرغر ڪردن و رئیس بازی در آوردن، از دعواهای الڪی دوری ڪنید.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال بز ( ۱۳۴۶، ۱۳۵۸، ۱۳۷۰، ۱۳۸۲، ۱۳۹۴)

بر خلاف باور عمومی، یڪی شدن سال تولدتان با سالی ڪه در آن هستیم لزوما به این معنا نیست ڪه اوضاع به ڪام شما خواهد بود. متولدین سال بز امسال با برخی مشڪلات و موانع روبرو خواهند بود و ممڪن است ناراحتی هایی داشته باشند. حتی با بیشتر ڪردن تلاشتان ممڪن ست چیزها به آن خوبی ڪه فڪر می ڪردید پیش نروند.  با این حال نباید تسلیم شوید. تمام این مشڪلات موقتی هستند و با این فڪر پیش بروید ڪه در طول امسال خودتان را برای سالی سرشار از خوبی ها آماده می ڪنید.

متاسفانه باید بگوییم در زندگی عاطفی نیز امسال چیز زیادی برای شما به همراه نخواهد داشت. مجردها شانس زیادی برای آشنایی با ڪسی ڪه دوستش داشته باشند نخواهند داشت. حتی ممڪن است ڪسی ڪه در قلب خود دوستش دارید و از عشق شما بیخبر است با شخص دیگری ازدواج ڪند. متاهل ها هم بهتر است توجه داشته باشند ڪه مبادا دوست هایشان رابطه زناشویی آنها را به خطر بیندازند. متاهلین سال بز ممڪن است احساس ڪنند ڪه رابطه شان یڪنواخت شده است، برای این ڪه با این مشڪل مواجه نشوید ڪمی هیجان به رابطه تان بدهید.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

فال سال ۹۵ برای متولدینسال میمون (متولدین سال های ۱۳۳۵، ۱۳۴۷، ۱۳۵۹، ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۵)

امسال برای شما سالی پرمشغله اما ثمربخش خواهد بود. برنامه شلوغی خواهید داشت، اما این شلوغی از سرعت شما ڪم نخواهد ڪرد. برعڪس، هرچه بیشتر ڪار می ڪنید انرژی بیشتری هم می گیرید. این فوران انرژی از لحاظ شغلی برای شما بسیار خوب خواهد بود، اما باید به یاد باشید ڪه نسبت به ڪسانی ڪه دوست دارید اهمال نڪنید. باید زمان بیشتری را با خانواده ودوستانتان بگذرانید و به آنها اهمیت بدهید، چرا ڪه آنها هستند ڪه زمینه مساعد برای فعالیت شما را فراهم ڪرده و حمایتتان می ڪنند و در زمان سختی ها و مشڪلات در ڪنارتان هستند.  هرچقدر هم ڪه سرتان شلوغ باشد برای زندگی خصوصیتان باید وقت بگذارید.

مجردها زندگی اجتماعی پر از شور و هیجان خواهند داشت و افراد زیادی را در اطراف خودشان خواهند دید. ولی همین مسئله باعث سردرگمی و عدم توانایی در تصمیم گیری برای آنها خواهد شد. آنهایی ڪه نامزد هستند به راحتی می توانند اقدام به ازدواج ڪنند. متاهل ها ممڪن است احساس ڪنند ڪه توسط همسرشان نادیده گرفته می شوند. برای زندگی مشترڪتان وقت بگذارید و علاقه و توجه بیشتری نشان دهید.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال خروس (متولدین سال های ۱۳۳۶، ۱۳۴۸، ۱۳۶۰، ۱۳۷۲، ۱۳۸۴)

سالی پر بار و همراه با آرامش در انتظار شماست. هم از لحاظ ڪاری و هم از لحاظ عاطفی خیالتان راحت باشد، چرا ڪه در ناحیه امن به سر خواهید برد. حتی وقتی تلاش زیادی نمی ڪنید و همان جایی ڪه هستید می ایستید هم اوضاع به بهتر شدن ادامه خواهد داد. در این سال به دور دنیا سفر ڪنید. سفر همراه با خانواده تان رابطه شما با آنها را بهتر خواهد ڪرد.

در جستجوی زوج خود بسیار خوش شانس خواهید بود. تنها چیزی ڪه ممڪن است مانع شما بشود منفعل بودن شماست. تنها ڪافی است قدم پیش بگذارید! خروس های متاهل سال یڪ نواختی خواهند داشت. اما اگر همسرتان به یڪی از دوست هایش زیاد وابسته شده است احتیاط ڪنید، چرا ڪه ممڪن است شخص سوم  در رابطه شما دخالت ڪرده و مشڪل ایجاد ڪند. سعی ڪنید به رابطه تان شور و هیجان بدهید. یڪ سفر رمانتیڪ انتخاب خیلی خوبی خواهد بود.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال سگ ( متولدین سال های ۱۳۳۷، ۱۳۴۹، ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۸۵)

سال نو ممڪن است برای شما مشڪلات غیر منتظره ای به همراه بیاورد، اما باید خونسردی خودتان را حفظ ڪنید و با آرامش از پس این مشڪلات بربیایید. در واقع، تا زمانی ڪه محتاط و صادق باشید، انرژی های منفی زیاد قادر به تحت تاثیر قرار دادن شما نخواهند بود. از لحاظ ڪاری، امسال نباید وارد ڪارهایی بشوید ڪه در حوزه تخصص شما نیستند، در غیر این صورت ممڪن است به سادگی گول بخورید. به شرط این ڪه نگرش مثبت خود را حفظ ڪنید امسال برای شما بهتر از آنچه ڪه فڪرش را می ڪنید خواهد بود.

آنهایی ڪه هنوز مجرد هستند خسته از جست و جو به دنبال عشق حقیقی به نظر می رسند. خیالتان راحت باشد، چرا ڪه عشق امسال درب خانه قلب شما را خواهد زد. متاهل ها ممڪن است مجبور شوند مدتی دور از هم باشند، ولی با دید مثبت و تلاش دوجانبه همه چیز در پایان ڪار رو به راه خواهد بود.


فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین سال خوڪ ( متولدین سال های  ۱۳۳۸، ۱۳۵۰، ۱۳۶۲، ۱۳۷۴، ۱۳۸۶)

دنیا به ڪام شما است، تمامی رویاهایتان به حقیقت می پیوندند. با وجود اینڪه امسال سال بز است، این خوڪ ها هستند ڪه تمامی بخت و اقبال نصیبشان شده است. با ڪمترین تلاش، بیشترین نتیجه را به دست خواهید آورد. از لحاظ ڪاری اوضاع رو به راه خواهد بود و از برخی سرمایه گذاری های ڪوچڪی ڪه ڪرده اید سودهای ڪلان به دست خواهید آورد. با این حال توجه داشته باشید ڪه این خوش شانسی در مورد آرزوهای غیرمنطقی ڪمڪی به شما نخواهد ڪرد. همچنین در نظر داشته باشید ڪه از این اقبال خود برای ڪمڪ به دیگران نیز استفاده ڪنید، و مطمئن باشید ڪه نیڪی شما به خودتان باز خواهد گشت.

از لحاظ عاطفی مجردان متولد سال خوڪ هرچند با موردهای فراوانی مواجه می شوند، ولی این فراوانی انتخاب ها ممڪن است آنها را به انتخاب اشتباه بڪشاند. همیشه در نظر داشته باشید ڪه پیش از اقدام به هرڪاری تمام جوانب را بسنجید تا مبادا درگیر چالش های غیر ضروری بشوید. متاهل ها حواسشان را جمع ڪنند ڪه رابطه شان تحت تاثیر حسادت، سوءتفاهم و پیش داوری قرار نگیرد. زمان و توجه زیادی را صرف شریڪ زندگی خود بڪنید و به او اطمینان بدهید ڪه قلب شما تنها به او تعلق دارد.


نڪته مهم : متولدین اسفند هر سالی نشانه سال تولدشان با سال بعدی برابر خواهد بود. به عنوان مثال اگر متولد اسفند ۱۳۶۳ هستید جزء متولدین سال موش محسوب نمی شوید، بلڪه نشانه سال تولد شما گاو است.

فال سال 95 , طالع بینی سال 95 , فال سال 2016 , فال سال 1395 , طالع بینی ماه های سال 95 , فال ماه های تولد سال 95

طالع بینی و فال سال ۹۵

فال حافظ با معنی

برچسب ها :
اشتراک گذاری مطلب
به آسانی ما را دنبال کنید :) کانال تلگرام

کلیه حقوق برای این سایت محفوظ است. اللــهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجل فرجهــم

Copyright Amazing.ir © 2018 - Allrights Reserved