امازینگ / گالری عکس / عکس های عاشقانه / گالری عکس های عاشقانه ۲۰۱۴ سری ۹

گالری عکس های عاشقانه ۲۰۱۴ سری ۹

گالری عکس های عاشقانه ۲۰۱۴ سری ۹

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

در این قسمت چند عکس عاشقانه نسبتا غمگین را مشاهده می کنید .

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین جدید

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین سیاه و سفید

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

روزهای بارونی رو خیلی دوست دارم …

آخه معلوم نیست که منتظرِ تاکسی هستی یا آواره ی خیابون ها !

بخارِ هوا مال سرماست یا دود سیگار !!

روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون !!!

عکس عاشقانه ۲۰۱۴

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه ۲۰۱۴

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

اسمش را میگذاریم : دوست مجازی اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته است . . .

خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند . . .

وقتی دلتنگی هایش را مینویسد وقت میگذارد برایم . . .

عکس عاشقانه غمگین

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

زندگی هنر نقاشی کردن است بدون استفاده از پاک کن سعی کن همیشه طوری زندگی کنی که وقتی به گذشته برمیگردی نیازی به پاک کن نداشته باشی.

عکس عاشقانه غمگین تنهایی

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

تصویر و عکس عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

دوستت ندارم به اندازه ی اقیانوس، . چون یه روز به آخرش میرسی . دوستت ندارم به اندازی خورشید، چون غروب میکنه .

دوستت دارم . به اندازی روت که هیچوقت کم نمیشه

عکس عاشقانه دوربین

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه موبایل

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه تنهایی

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه دخترانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

ژستـِ سیگار کشیدنتـ را با هیچـ چیز دنیا عوضـ نمیکردمـ
وقتیـ فقط رویا هستیـ
اینـ منظرهـ را کهـ دود مانعـ میشد خوبـ ببینمتـ را دوستـ داشتمـ
اما حالـا از منـ میپرسیـ چرا مثلـ قبلـ کهـ حتیـ از یهـ لحظهـ سیگار کشیدنمـ چشمـ برنمیداشتیـ نیستیـ؟
              برایتـ تکراریـ شدهـ امـ؟
و منـ در دلمـ میگویمـ :
                     سادهـ استـ نفهمـ!
چونـ عاشقتـ شدهـ ام منظرهـ دود شدنتـ دلبریـ نمیکند!! 
                              🙁
——————-
میدونیـ تمامـ غمـ و دردهایـ ما از نزدنـِ حرفایـ ناگفتمونهـ
اینهـ کهـ میشهـ بغضـ…میشهـ کینه…نفرتـ از عزیز ترینـ ها!
نقابـ اخمیـ کهـ رویـ صورتتـ داریـ بهتـ اقتدار نمیبخشهـ لااقلـ برایـ منـ
+زیرِ تابوتـ درد را گرفتمـ با دستانـِ خودمـ گورشـ را کندمـ
+یادمونـ نرهـ ما آدما تاوانـ کارایـ خودمونـ رو میدیمـ
+دارمـ کتابـ [دختریـ از پرو ]رو میخونمـ تا الانـ بد نبود

عکس عاشقانه احساسی

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه  دخترانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه دخترانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

گاه می اندیشم
خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟
آن زمان که خبر مرگ مرا
از کسی میشنوی، روی تو را
کاشکی میدیدم
شانه بالازدنت را،
بی قید
و تکان دادن دستت که،
مهم نیست زیاد
و تکان دادن سر را که
عجب! عاقبت مرد؟
افسوس!
کاشکی میدیدم
من با خود می گویم
چه کسی باور کرد
جنگل جان مرا
آتش عشق تو خاکستر کرد ؟؟؟
+دلمـ برایتـ تنگـ شدهـ میفهمیـ؟
+کاشـ یهـ بینگـ بنگـ یهـ انفجار منـُ بهـ ایدهـ آلـ هامـ برسونهـ
+گریهـ!
—————-
פֿـوابـَــم نـِـمـــے بــَـرَב
بـــﮧ هـَـمـــﮧ چـیــز فـِـڪــر ڪـَـرבهـ اَـم
بیـشـتـَـر از هـَـمـــﮧ بــﮧ “تــو”
و مـیـבآنـَـم ڪـﮧ פֿـوابــے
و قـبــلــ از بستـــﮧ شـُـבَنــِ چـشمــہـآیـَـتــــ
بـــہ هـَـمـــہ چـیــز فـِـڪـر ڪـرבهـ اے جـُـز “مـَـــלּ”
.
.
عـاشقــِ ڪـَـسـﮯ بـآشــ
ڪـﮧ اگــﮧ تـو بـَـבتـَـریـלּ لـِـبـآسـَـم بــوבی
تــو رو بــﮧ هـمـﮧ نـِـشـوלּ بــِـבهـ و بگــﮧ ایــלּ دنــیــاے مَـنــﮧ
.
.
+تـوی قـرآنــ خـوانـده ام یعقـوب یـادم دادهـ استــ
دلبـرتــ وقتـی کنـارتــ نیستــ کـوری بهتـر استــ…
.
.
+اعتراضـ دارد خدا …اینـ مردابـِ مطلقـ! بهـ دادشـ برسـ …
.
هـیچـڪس בیـگــَـر او نــِـمــے شـَـوَב
פَـتــے פֿـوבشـــ
.
+ درد دارهـ اونقدر نبینیشـ کهـ چهرهـ اشـ همـ فراموشـ شهـ و تو هنوز عاشقـ باشیـ
+ اینـ آپـ درد داشتـ برامـ با لبخند نخونشـ 🙁
×××××
خدایا تابـ نمیـ آورد اینـ مردابـ اینـ همهـ مهربانیـ را
روزهآ سایهـ اتـ بر سرمـ و شبهآ …
نور مهتابتـ !
+تازهـ کشفشـ کردمـ !  شبـ حدودایـ ساعتـ دو از پشت پنجرهـ بهـ تماشایـ رویـ ماهـ خدا چشمانمـ
بهـ خوابـ میروند! وسط اتاقـ تو اونـ تاریکیـ یهـ نور سفید…شگفتـ انگیزهـ!

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *