امازینگ / اخبار / اخبار اقتصادی / لیست قیمت انواع خودرو روز پنج شنبه ۱۴ آذر ۹۲

لیست قیمت انواع خودرو روز پنج شنبه ۱۴ آذر ۹۲

لیست قیمت انواع خودرو روز پنج شنبه ۱۴ آذر ۹۲

قیمت خودرو 14 آذر 92 , قیمت انواع ماشین و خودرو روز 14 آذر 92

قیمت های روز خودرو در روز پنج شنبه ۱۴ آذر ۹۲

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو جدید . یورو ۴

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۵,۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۸,۳۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۹,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۷,۴۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۹,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۸,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۳۹,۶۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۳,۲۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۶۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۵۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

تندر E1

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۴,۸۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ SE

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ LE

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL 131

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

پراید SX 131

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید SE 131

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۹,۴۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید LE 131

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

پراید EX 131

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

پراید TL 131

۱۷,۱۰۰,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۳,۹۰۰,۰۰۰

تیبا EX

۲۰,۸۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۷۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۶,۲۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۶,۲۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۲۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۹,۳۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸

۴۳,۳۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۳,۲۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱٫۶

۸۲,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۳۰,۱۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۳,۸۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۸,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۳۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۸۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 چهار سیلندر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۲۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۶۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳,۷۴۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۱,۳۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – G5

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

ون MPX

هرور

کاکی ۵

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال M4

به زودی

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E150 صندوق دار

۵۳,۹۰۰,۰۰۰

E150 هاچ بک

۵۳,۴۰۰,۰۰۰

Hyundai

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

ولستر ۲۰۱۴

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سوناتا.۲۰۱۴٫فول ترین آپشن

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰

النترا ۲۰۱۴ فول

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰

النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

اکسنت ۲۰۱۴ . فول

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس )

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰

سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس )

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آزرا ( گرنجور ) فول با رادار

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰

آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ

۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

جنسیس . اتاق جدید VIP

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰

جنسیس کوپه ۲۰۱۱

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای I30

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای I20 اتاق جدید

۷۸,۵۰۰,۰۰۰

۷۹,۱۷۴,۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰

توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ

۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰

وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سانتافه ۲۰۱۲ فول

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه اتاق جدید . فول . ۲٫۴

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲٫۴

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

ون هفت نفره H1

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

Toyota

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

لندکروز ۸ سیلندر VXR

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

لندکروز ۶ سیلندر GXR

لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰

اف جی کروز – Xtreem

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

فورچونر . VX . اتاق جدید

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

راو ۴ . تیپ ۲

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰

راو ۴ . تیپ ۳

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰

پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ

۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

پرادو VX چهار در آفرود . فول

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پرادو VX چهار در آنرود . فول

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

هایلوکس دیزل

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰

GT 86 . فول

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰

GT 86 . بدون بال و کیت بدنه

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

آریون ۲۰۱۱

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

آریون . اتاق جدید گراند

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰

آریون . اتاق جدید SE

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

کمری اتاق جدید GL

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰

کمری اتاق جدید GLX

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰

کمری اتاق جدید SE

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ بک ( اتاق جدید )

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۹۰۰,۰۰۰

یاریس صندوقدار ( اتاق جدید )

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۹۰۰,۰۰۰

کرولا XLI فول کامل با بال عقب

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰

کرولا XLI . ساده

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۸,۹۰۰,۰۰۰

کرولا GLI فول

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

ون پریوی

ون هایس

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Kia Motors

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

موهاوی ۸ سیلندر

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰

کادنزا . فول ۲۰۱۳

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

کادنزا . فول ۲۰۱۴

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰

سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰

سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲٫۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰

اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲٫۴

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰

اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰

اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو کوپه ۱٫۶

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰

سراتو کوپه ۲٫۰

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰

سراتو ۱٫۶ فول

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۴۷۴,۰۰۰

سراتو ۱٫۶ فول ۲۰۱۴

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲٫۰ فول ۲۰۱۴

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲٫۰ فول

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰

پیکانتو

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۹,۰۹۳,۰۰۰

کارنز

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰

B.M.W

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

۵۲۰ فول

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۵۲۳ فول

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۵۲۸ فول

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۰ فول

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۰ کروک

وارداتی

۳۲۰ نیمه فول

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۳۵ کروک

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۸ فول

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۶۵۰ کوپه

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰ کروک

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۶۵۰ گرند

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴

وارداتی

Z4 20I

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 23I

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 28I

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 30I

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 35I

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X1 موتور ۱٫۸

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X1 موتور ۲٫۰

۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X1 موتور ۲٫۸

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

X3 موتور ۳٫۵

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X3 موتور ۲٫۸

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X3 موتور ۲٫۰

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X5 موتور ۳٫۵

۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X6 موتور ۵٫۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X6 موتور ۳٫۵

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Mercedes-Benz

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

C180 فول

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

C200 فول

۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

C300 فول

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

C350 فول

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

B180 فول

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

E200 فول

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

E300 فول

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E350 فول

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

E350 کروک

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

E350 کوپه

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

S350 فول

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

S500 فول با میز بار

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

S550 فول با میز بار

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

S500 جدید . ۵ نفره

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

S500 جدید . ۴ نفره

۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

SLK 350 فول

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

SL 500 فول

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

SL 350 فول

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

CL 500 فول

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

CL 600 فول

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

CLS 350 فول

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

CLS 500 فول

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

CLS 550 فول

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

GLK 350 فول

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

ML 350 فول

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

Porsche

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کایمن S

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

باکستر S

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۱ جدید

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۶ سیلندر

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر توربو

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۶ سیلندر

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Lexus

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

RX 350 فول کامل

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

RX 350 اتاق جدید . پاناروما

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

LX 570 آفرود

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ES 250 فول

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰

ES 350 فول اتاق جدید

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

GS 460 فول

SC 430 کوپه

CT200 H هیبریدی

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰

LS 460 – لانگ

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

LS 460 – اتومن

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

IS 300 فول کامل

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

IS 300 کروک با رادار

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MG Motor

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

ام جی ۶ . فول GT

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۶ . فول مگنت

۹۷,۵۰۰,۰۰۰

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۶

۹۵,۵۰۰,۰۰۰

ام جی ۳۵۰

۷۸,۵۰۰,۰۰۰

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۵۵۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

SsangYong

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

اکتیون جدید

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

اکتیون

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

ون رودیوس

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

رامک خودرو

کایرون

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رکستون

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

رکستون جدید

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

Renault

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

لتیتود فول آپشن

۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

سفران LE

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سفران SE

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کولیوس ۲۰۱۲

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

کولیوس ۲۰۱۴

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

فلوئنس اتاق جدید

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

فلوئنس E2

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

فلوئنس E4

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

مگان هاچ بک E4

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

مگان هاچ بک E2

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

مگان کروک ۲۰۱۳

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

اسکالا E2

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۹,۹۰۰,۰۰۰

اسکالا E4

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰

GEELY

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

امگراند EC7 صندوقدار

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۱۰۰,۰۰۰

امگراند EC7 RV هاچ بک

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۱۰۰,۰۰۰

امگراند X7

ناموجود

۹۵,۰۵۶,۰۰۰

Alfa Romeo

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

جولیتا . فول

۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

جولیتا . نیمه فول

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

آلفا موتور

میتو . فول

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰

میتو . نیمه فول

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

آلفا موتور

Maserati

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کواتروپورته

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کواتروپورته S

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گرن کابریو

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گرن کابریو S

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

گرن توریسمو

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

گرن توریسمو S

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

Other Cars

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

فراری ۴۵۸ ایتالیا

فولکس بیتل کروک

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰

فولکس بیتل هاچ بک

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰

مینی کوپر S

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

مینی ماینر

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

لادا کالینا اسپرت

لادا گرانتا

ون اویکو

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

Volvo

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

C70 کروک

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

افرا موتور

C30

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

افرا موتور

V40

۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

افرا موتور

XC60 فول

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰

Honda

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

سیویک LX

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

فامیلی موتور

سیویک EX

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

فامیلی موتور

سیویک هاچ بک

فامیلی موتور

آکورد LX-A

۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

فامیلی موتور

آکورد LX-B

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

فامیلی موتور

آکورد EX-A

۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰

فامیلی موتور

آکورد EX-B

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

فامیلی موتور

کراس تور

فامیلی موتور

Mitsubishi

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

ASX 2014

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰

لنسر ۲۰۱۴

به زودی

آتلند

به زودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.