امازینگ / اس ام اس جدید / اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲
اس, ام, اس, با ,موضوع ,عشق, و, سیگار, مهر, ۹۲

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر 92

اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲

سیگار بکش

بغض کن

گریه کن

دق کن

ولی با هر آدم نامردی درد و دل نکناس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


مرگ ، مُردن نیست

و مرگ ، تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بی شماری را دیده ام

که راه می رفتند

حرف می زدند

سیگار می کشیدند

و خیس از باران انتظار و تنهایی را درک می کردنداس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


برایم سیگاری آتش بزن

میان لب هایم بگذار و دور شــو . . .

پر از باروتم !اس ام اس سیگار ۹۲
new smoking smsشبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود می گوید :

باید تـَرکـــــ کنم !

ســیگار را ، خانــــه را ، زندگـــی را و باز پُــکــی دیگــــر می زنداس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


گفتی دهانت بوی شــیر می دهد و رفتـی

حالا بوی سیـگـار ، بوی دروغ هم می دهد

برگرد …

•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟

که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت

درونم که می فشارد ریه هایم را  ذره ذره می پوساند

مثل تو بیچاره دلم با هر که لحظه ای نشست عاشقش شد

و درد دل هایش را باور کرد اما نمی دانست که این روزها دیگر وفا معنایی ندارداس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


شاید سیگارو بزارم کنار اما دودش رو نمی تونماس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


سیگار بی جان ترین عصیانگریست که مرا به عصیان وا  می دارد

او به نابودی تن نشسته است

من به نابودیِ من و هر دو به  نابودیِ هم …


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


تو به احساست بیاموز نفس نـکـشــد

هوای دل هـا آلـودسـت

ایـنـجــا فاصلـه یک عـشـق تا عـشـق بـعــدی یک نخ سیگار استاس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


گوشه ی کافه ای می نشینم بدون هیچ بهانه ای قه قهه می زنم

نه به حضور باران نیازی است

نه به قهوه ، نه به سیگار و نه حتی به نگاه تو

فقط بی دلیل ، به نداشته هایم می خندماس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms


این روزها چقدر سیگارت شبیه آرزوهای من است

هر دو دود می شوند

•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


کاش پشت پاکت سیگار به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار

تصویر اعصاب های خراب قبل از کشیدن سیگار را می ذاشتناس ام اس سیگار ۹۲
new smoking sms

اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


گاهی باید بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه می سوزد

شاید آخر فهمیدم چه لذتی می بری از تماشای سوختن من

شاید آخر قانع شدماس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


دود سیگار چاره کار نیست

چله زمستان هم که باشد پنجره ها را باز می گذارم چهار طاق

عمیق تر هم پک بزنی آینه می شوم رو به رویت

خشک می شوم از سرما اما جایی نمی روماس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


آنقدر دلشکسته بود که یادش رفت

بعد از آخرین کام سیگار را پرت کند نه خودش را


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲از وقتی رفتی در خانه هرج و مرج شده !

سیگارهایم به گلدان های مظلوم شمعدانی زور می گویند…اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


اینجا زمین است

هیچ چیز عجیب نیست

آدم ها آرزوهایت را مثل سیگار دود می کنند و به آسمان می فرستند


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


صندلی خالی

گل های تازه

سیگارهای نیمه

رفته ای یا هنوز نیامده ای؟


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟

که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت  که حس می کنم بودنش رااس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


حقیقت تلخ تر از آن بود

که شب اش به سیگاری سرانجام یابداس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


می ترسم از آن دخترک شلوغ و پر هیاهو

زنی تنها و شکسته با سیگاری در دست باقی بمانداس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


من را از مرگ نترسانید

آدمی که هرروز چند بار با هر سیگار می میرد

و با سیگار بعدی جان می گیرد از مرگ هراسی ندارد!اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


سرفه هایم خشک است

مثل مردی که سیگارش را عوض کرده باشد یا زنی که معشوقَش رااس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


می خواهم شعر و سیگار را ترک کنم اما نمی شود !

آخر چگونه هم شب باشد و هم تــــــــو و هم سیگار و قهوه ؟

پس شعر چه می شود ؟

یا اینکه تــــــو باشی و شعر و یاد اولین قرار

پس سیگار چه می شود ؟

اصلا انگار باید تو را ترک کنماس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


به ته سیگارهایتان احترام بگذارید

نیندازیدشان زیرپا

چرا آدم ها عادت دارند هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا

•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


سیگاری گوشه لبم بود

دنبال کبریت بودم

گفتم آقا آتیش دارید ؟

گفت تو جیبم نه اما تو دلم هست به کارت میاد؟


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


چه فرقی می کند چه کسی می گوید : نوش! سیگار وزندگی همه تلخنداس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


از خانه که می آیی یک دستمال سفید ، پاکتی سیگار ، گزیده شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور

احتمال گریستن ما بسیار است …اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


تنهایـی یـعنی …

یـه بـغض کهـنه و یـه چشـم  خـیس

و یـه موزیک لایت و یـه فـنجون قهـوه ی  تـلخ و سیگار به سیگار …اس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette


من اعلام می کنم هیچ مردی جز تو از میان دود بر نمی خیزد

زمانی که سیگار بر لب دارم


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


سیـاه دود می کند سیگارم

نه دود سیگار نیست دلم سوخته …


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


هوایم را داشته باش

سیگار من همیشه هوست می کنم

قول می دهماس ام اس درباره سیگار
Sms about cigarette

اس ام اس سیگار و عشق
Smoking and love sms


لب ساحل نشسته بودم ازدرد فراق دوست سیگاری روشن کردم

یاد لحظه ای افتادم که منواون کنار ساحل نشسته بودیم

سیگار بعدی را آتش به آتش روشن کردماس ام اس سیگار و عشق
Smoking and love sms


وای از نیمه شبــی که بیـــــدار شوم و تـــــو را بخواهـــــم

و پاکـــــت سیگارم خالـــی باشــــد …

•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


مردی که روبروی تو سیگار می کشد

در فکر گفتگوی تو سیگار می کشد

وقتی که می روی و دلش تنگ می شود

بی شک به جستجوی تو سیگار می کشد

این بار بی تو فاصله ها را نمی دود

در سوگ آرزوی تو سیگار می کشد


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲غرور گوگــردی ام را بگیران بگذار روی سیگــارت

که نمی دانی برای بخاطر آوردنم است

یا از خاطر بردنم

بســـرانم در ریه ات به یاد روزهایی که نفست بودماس ام اس سیگار و عشق
Smoking and love sms


عشق سیگار نیست که ازش خسته شدی زیر پات لهش کنیاس ام اس سیگار و عشق
Smoking and love sms


ماشینم بوی سیگار می دهد

تنم ، لباسم ، دفتر کارم

حتی قهوه های دو نفره ی فرانسوی هم بوی سیگار می دهد

از زمستان ۲ سال پیش تمام لحظه های من که بوی تو را می داد

فقط بوی سیگار می دهد …


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


سیگارو بخاطر تو ترک نمی کنم

وقتی تو با من بودی اونم با من بود

حالا که نیستی هم این با منه

وفاداری کدامتان بیشتر است؟

جوابی نداریاس ام اس سیگار و عشق
Smoking and love sms


از من پرسید امروز می خوام تکلیفمو مشخص کنی یا من یا سیگار؟

نگاهی به سیگار توی دستم کردم که انگار سوختنش شدت گرفته و داره بهم می گه عشقت مهمتره

یه پک دیگه زدم نگاش کردم و گفتم : خداحافظاس ام اس سیگار و عشق
Smoking and love sms


ازم پرسید سیگارو ترک نکردی

گفتم نه کبریت و ترک کردم

سیگارو با سیگار روشن می کنم


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


گفتم : با عشق زمان فراموش می شود و با زمان عشق

سیگاری گوشه ی لبم ، گفت : با سیگار هر دو


•اس ام اس با موضوع عشق و سیگار مهر ۹۲


من به تعداد تمام سیگار هایی که کشیده ام تو را یاد کرده ام

اگر می توانستم تو را فراموش کنم سیگار را هم ترک می کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *