بایگانی برچسب ها: عاشقی

گالری عکس عاشقانه جدید ۲۰۱۴ سری ۴

گالری عکس عاشقانه جدید ۲۰۱۴ سری ۴

گالری عکس عاشقانه جدید ۲۰۱۴ سری ۴ باز باران با ترانه..میخورد بر بام خانه! خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ ان دل دیوانه ات کو؟ روزهای کودکی کو؟ فصل سادگی کو؟ ….. کودک خوشحال دیروز، غرق در غم های امروز، یاد باران رفته از یاد، ارزو ها رفته بر باد….. ﮔﺎﻫـﮯﺣﺘـﮯ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ،ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢﺟـﺎﻡﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟… عکس عاشقانه جدید , تصاویر احساسی و با موضوع عاشقی عکس عاشقانه جدید , تصاویر احساسی و با موضوع عاشقی روزی دیوانه اش بودم…....

ادامه مطلب